Uitnodiging Open Dag op 6 oktober

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 6 oktober a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden.

 

“Opgroeien in de vertrouwde omgeving van Heilig Hart”

 

“Toen wij overwogen om van Roosendaal naar Wouwse Plantage te verhuizen, was de aanwezigheid van een basisschool een voorwaarde. Bij de enige basisschool in het dorp, Heilig Hart, hadden we direct een goed gevoel. Inmiddels lopen we al aardig wat jaartjes hier rond. Onze twee oudsten (al op de middelbare) zijn altijd met veel plezier naar school gegaan. Bij de jongste is dat net zo. Zij zit nu in groep 8.

Onze kinderen zijn hier opgegroeid in een leuke en vertrouwde schoolomgeving. De school telt 68 leerlingen, dus iedereen kent elkaar. Het gaat er gemoedelijk aan toe, onder leiding van een betrokken team leerkrachten dat heel begaan is met de kinderen. Het is mooi om te zien hoe de kinderen op deze school elkaar helpen. Omdat de school alleen combinatiegroepen heeft (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8), leren ze al jong wat zelfstandig werken is. Op het schoolplein helpen de groten de kleintjes en de kleineren nemen later ook weer deze rol op zich.  

De leerkrachten en een actieve ouderraad werken heel leuk samen bij diverse jaarlijks terugkomende activiteiten zoals de sportdag en Sinterklaas. Ook aan de Kinderboekenweek wordt altijd veel aandacht besteed.

Heilig Hart legt een goede basis voor het voortgezet onderwijs. Als ouder dacht ik dat de overgang van de kleine dorpsschool naar het voortgezet onderwijs groot zou zijn, maar voor mijn kinderen verliep dit soepel. Met een aantal kinderen uit Wouwse Plantage fietsen ze dagelijks naar Roosendaal en terug. Onze keuze van toentertijd heeft goed uitgepakt; ik zou zo weer dezelfde keuze maken.”

 

Monique Jakobs (ouder)

 

Uitnodiging Open Dag op 6 oktober

 

Wij nodigen u van harte uit om tijdens onze Open Dag op 6 oktober a.s. een bezoek te brengen aan onze school. Deze dag staan de deuren van 13.00 uur tot 16.00 uur open voor nieuwe kinderen, ouders en andere geïnteresseerden. Onze leerkrachten en medewerkers vertellen u met alle plezier over hun werk, de school, de samenwerking met de ouders en het onderwijs aan de kinderen. Een mooie kans om de kinderen en leerkrachten aan het werk te zien en om meer over onze school te weten te komen. Ook onze 20 collega scholen van KPO Roosendaal doen mee met deze open dag. Meer informatie over al onze scholen vindt u op www.kporoosendaal.nl

 

Wij zien er naar uit u te mogen ontvangen op onze Open Dag.