Foto's

De privacy van uw kind is belangrijk voor ons, aan het begin van ieder schooljaar vragen wij u toestemming voor het publiceren van foto's en video's. Gedurende het schooljaar worden er bij diverse activiteiten door leerkrachten foto’s en video's gemaakt. Deze kunnen op onze website, op Facebook en Instagram, in de schoolgids, kalender of nieuwsbrief geplaatst worden. Als u hiertegen bezwaar heeft, dan verzoeken wij u dit aan het begin van het schooljaar aan te geven. Mocht u halverwege het schooljaar uw keuze willen wijzigen, dan is dit uiteraard mogelijk. Daarnaast kan het voorkomen dat er in de groep van uw kind filmopnamen gemaakt worden in het kader van begeleiding en ondersteuning van de leerkracht. Mocht u hiertegen bezwaar hebben dan verzoeken wij u ook dit aan te geven bij de leerkracht van uw kind en bij de directie.

Er zijn geen fotoalbums aanwezig