Nieuws

5 februari 2015

Project "Lezen is leuk"

Wij zijn dit schooljaar uitgekozen mee te doen aan het project ‘Lezen is leuk’. Het doel van het project is de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Kleine scholen hebben een beperkt budget voor een goede schoolbibliotheek. Vorig schooljaar hebben we i.s.m. de Bibliotheek op School onze collectie gescreend en flink uitgebreid. Dit schooljaar krijgen we vanuit het project ‘Lezen is leuk’ nog meer nieuwe boeken op school. Ook krijgen alle leerlingen een boekenbon ter waarde van 10 euro, die op donderdagmiddag 12 maart tijdens de tafeltjesmiddag besteed kan worden bij de boekhandel die dan te gast is op school.