Groepsindeling op woensdag

Beste ouders / verzorgers,

Vanaf 11 november zal juf Simone haar werkzaamheden als lio-leerkracht in groep 3-4 uitbreiden met de woensdagochtend. Dat betekent dat zij op maandag, dinsdag en woensdagochtend in groep 3-4 werkzaam is.

Op woensdagochtend zal zij het onderwijs in groep 3-4 zelfstandig verzorgen. Meneer Stef (of juf Susanne) zal juf Simone op woensdagochtend hierbij ondersteunen.

Voor de groepsindeling op woensdagochtend betekent het dat we op dezelfde wijze de groepen indelen als op maandag,dinsdag en donderdag n.l. : groep 1-2 , groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8. Op vrijdagochtend blijven we werken met drie jaargroepen in een klas (gr. 1-2-3 en gr. 4-5-6)

Voor groep 4 vervalt gymles op woensdagochtend. Groep 3-4 gymt voortaan op dinsdag- en donderdag middag. Dus denk dan aan je gymkleding. Groep 3 heeft een extra gymles.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geinformeerd.

mvg

Meneer Stef