Inspectie: Meester en juf beter dan Cito-toets

De Nederlandse Onderwijsinspectie vindt dat leraren beter weten naar welk niveau een kind kan op de middelbare school dan de Cito-toets.