Mijnschoolinfo

Zoals u weet staan wij als school niet stil en gaan wij graag mee met de digitale ontwikkelingen.

Wij hebben er eerder over gesproken dat de nieuwsbrief, de mededelingenbriefjes, klassenlijsten, 10 minutengesprekken en onder andere de agenda/schoolkalender ( vindt u ook al op website) gedigitaliseerd zullen gaan worden. Inmiddels is het zover.

 Wat kunt u  verwachten als ouder/verzorger?

Bijna iedereen kent wel het fenomeen van de nieuwsbrief , losse briefjes, de jaarkalender,de

schoolgids en het informatieboekje (onderin de overblijftas, aan het eind van de week….). Deze manier van

informeren kost de school elke keer veel tijd, geld en is inefficiënt. Wij willen die tijd liever inzetten voor nog beter onderwijs.

Het wordt binnenkort mogelijk om met  Mijnschoolinfo  u als ouders/verzorgers gerichter via e-mail te informeren. Geen losse mededelingen of strookjes die niet voor u van toepassing is. U ontvangt via e-mail  alleen die informatie (nieuwsbrieven, mededelingen en agenda/kalender) die op uw kind(eren) van toepassing zijn.

 

Welke mogelijkheden zijn er voor u met Mijnschoolinfo?

  • Ontvangen van gerichte informatie van de school ( mailings) . Zit uw kind bijvoorbeeld in groep 2 of 5, dan ontvangt u alleen die informatie. Schoolbrede informatie ontvangt u uiteraard altijd.
  • Nieuwsbrief per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).
  • Mededelingen per mail (inclusief een bijlage in PDF voor eventueel uitprinten).
  •  Klassenoverzichten (ook uit te printen)
  • Beheer van de adresgegevens van uw kind(eren), verzorgers en de oppas. U kunt zelf uw telefoonnummer aanpassen of e-mailadres als dat is veranderd etc.
  • Digitaal invullen van antwoordstrookjes
  • Archief van verzonden nieuwsbrieven, mededelingen.
  • Digitaal inplannen van oudergesprekken

 

 Mijnschoolinfo App voor tablet en smartphone, voor zowel Apple, Android als Windows, gratis te

downloaden door ouders

 

Later komen nog meer functies beschikbaar. Wij houden u als ouder/verzorger hiervan op de hoogte. Zoals bijv.Afwezig melden van leerlingen e.d. Ook zal er een koppeling gemaakt worden tussen Mijnschoolinfo en onze website.