Noodkreet !!

Beste ouders/verzorgers,

Uit een eerste inventarisatie blijkt dat er te weinig aanmeldingen zijn om de koningsspelen te organiseren.

Daarom vragen wij u ,als u nog niet hebt gereageerd op onze eerste oproep, om u op te geven als begeleider voor dit altijd leuke evenement. Ouders, opa's, oma's en andere belangstellenden zijn van harte welkom. Geef u op!

U kunt zich opgeven via het e-mail adres: sheck@heilighartkpo.nl 

Alvast van harte bedankt voor uw medewerking.

Werkgroep

Koningsspelen.