Project "Lezen is leuk"

Wij zijn dit schooljaar uitgekozen mee te doen aan het project ‘Lezen is leuk’. Het doel van het project is de leesvaardigheid van leerlingen te vergroten. Kleine scholen hebben een beperkt budget voor een goede schoolbibliotheek. Vorig schooljaar hebben we i.s.m. de Bibliotheek op School onze collectie gescreend en flink uitgebreid. Dit schooljaar krijgen we vanuit het project ‘Lezen is leuk’ nog meer nieuwe boeken op school. Ook krijgen alle leerlingen een boekenbon ter waarde van 10 euro, die op donderdagmiddag 12 maart tijdens de tafeltjesmiddag besteed kan worden bij de boekhandel die dan te gast is op school.

Doordat het boekaanbod in de schoolbibliotheek groter wordt, hebben we besloten met een uitleensysteem te gaan werken. Boeken uit de schoolbibliotheek mogen in de toekomst via het uitleensysteem mee naar huis genomen worden. Om dit te kunnen realiseren zijn we op zoek naar enthousiaste ouders. Zonder ouders lukt het ons namelijk niet met een uitleensysteem te gaan werken. We willen een werkgroep ‘Schoolbibliotheek’  opstarten.  Als u het leuk vindt onze boeken in het digitale systeem te zetten, te ondersteunen bij het uitlenen van boeken of mee wilt denken over hoe we onze ‘nieuwe’ schoolbibliotheek vorm kunnen geven, wilt u dit dan via email naar jweber@heilighartkpo.nl  of persoonlijk aan juf Jaimie Weber kenbaar maken. Dit geldt ook voor ouders uit de oudervereniging.