Zorgplicht

PASSEND ONDERWIJS
Nu de 'zorgplicht' van schoolbesturen officieel is ingegaan, zullen er meer vragen komen over de spelregels en de mogelijkheden van passend onderwijs. Scholen vragen zich af of de zorgplicht ook geldt als ouders hun kind aanmelden bij een school, terwijl de leerling al is ingeschreven op een andere school. Dat is inderdaad zo. Als ouders hun kind (schriftelijk) aanmelden bij een school, moet die school bekijken of ze de leerling een passend onderwijs- en ondersteuningsaanbod kunnen bieden, ook als de leerling al op een andere school zit. Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer ouders ontevreden zijn over het passend aanbod van de school waar hun kind is ingeschreven

meer vragen  klik door

 

PS.

Nu passend onderwijs is ingevoerd, is ook de website Passend onderwijs in een nieuw jasje  gestoken. De informatie op de site is geactualiseerd en aangevuld. Bij alle onderwerpen wordt nu direct verwezen naar brochures en actueel nieuws over hetzelfde thema. Zo ziet u in één keer welke informatie er over dit thema op de website staat. Natuurlijk kunt u op de site terecht voor stroomschema’s en andere handreikingen. Ook het filmpje 'Passend onderwijs in 3 minuten' kan een handig hulpmiddel zijn om te laten zien hoe passend onderwijs in z’n werk gaat.