Nieuwsbrief januari 2019 + informatie m.b.t. lang weekend in mei

Beste ouders/ verzorgers, 

 

In de bijlage de nieuwsbrief van januari. 

Tevens heeft u wellicht bij het doorbladeren van de kalender gezien dat de onderbouw, groep 1 t/m 4, een lang weekend vrij heeft op vrijdag 17 mei en maandag 20 mei. Dit weekend stond onder voorbehoud gepland i.v.m. de communie. Echter weten wij nu dat de communie zal plaatsvinden op zondag 12 mei. Dit betekent dat de onderbouw op vrijdag 10 mei en maandag 13 mei een lang weekend vrij zal zijn en kan genieten van deze twee vrije dagen. De onderbouw wordt op vrijdag 17 mei en maandag 20 mei gewoon op school verwacht. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team Heilig Hart 


Download bijlage