Rabobank Clubkascampagne

Beste ouders, familieleden, vrienden en bekenden,

Rabobank Zuidwest-Brabant draagt clubs in de regio een warm hart toe en stelt € 150.000 beschikbaar via de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank bepalen de hoogte van de donatie.  

Tijdens de stemperiode van woensdag 4 april tot en met maandag 16 april 2018 mogen alle leden van Rabobank Zuidwest-Brabant hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld krijgt deze vereniging of stichting.

Wij, als oudervereniging Heilig Hart in Wouwse Plantage, doen dit jaar ook weer mee. Wij willen een bijdrage leveren om op het schoolplein een groene buitenspeelplaats te realiseren. 

U kunt meehelpen door maximaal 2 van de 5 stemmen uit te brengen op oudervereniging Heilig Hart. De drie overige stemmen dient u dan uit te brengen op andere verenigingen van uw keuze (steeds maximaal 2 stemmen per vereniging). 

Wij vragen u om deze actie zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen van uw familieleden, vrienden en kennissen, zodat we veel stemmen verzamelen.

Namens alle kinderen van Wouwse Plantage alvast bedankt voor uw stem!

Met vriendelijke groet,

Oudervereniging Heilig Hart Wouwse Plantage


Download bijlage