Samen werken aan persoonlijke ontwikkeling

Op KPO Basisschool Heilig Hart is er veel aandacht voor het welzijn van onze leerlingen en geven we hen een stevige basis aan kennis en (sociale) vaardigheden mee.

 

Onze school kent vier pijlers:

 

Kansrijk: Wij spelen in op de onderwijsbehoeften van iedere individuele leerling. Zo krijgen onze leerlingen de kans zich optimaal te ontwikkelen en het beste uit zichzelf te halen.

 

Opbrengstgericht: Wij zorgen voor een brede ontwikkeling door naast de kennisvakken structureel aandacht te besteden aan creatieve vakken en de sociaal-emotionele ontwikkeling.

 

Persoonlijk: Wij hebben een laagdrempelig karakter. Geborgenheid, respect, aandacht en acceptatie van elkaars mogelijkheden en onmogelijkheden staan bij ons centraal.

 

Samenwerkend: Wij zijn altijd op zoek naar samenwerking met onze leerlingen, hun ouders, en hun omgeving. Samen maken wij ons onderwijs.