Onze historie

Er is al erg vroeg sprake van onderwijs in Wouwse Plantage. Na tal van vergeefse verzoeken weet Baron De Caters het gemeentebestuur van Wouw toch over te halen om in te stemmen met een plan tot oprichting van een openbare school in het dorp. Vanaf 1878 kan de dorpsjeugd er terecht voor onderwijs in lezen, schrijven en rekenen.

 

In 1922 wordt de richting van de school gewijzigd in de geest van de tijd: van openbaar in rooms-katholiek. In de jaren zestig blijkt het gebouw tot op de fundamenten te zijn versleten. Nieuwbouw verrijst op het speelterrein van de oorspronkelijke school. Ook het onderwijs wordt veranderd: er wordt gewerkt volgens de principes van het Jenaplan onderwijs. Begin jaren tachtig keert het onderwijs terug naar een traditionelere, klassikale organisatie. Uit een samengaan van kleuterschool Rozenhof en de lagere school ontstaat r.k. basisschool H. Hart. Sinds 1998 valt de school onder het bestuur van het Katholiek Primair Onderwijs Roosendaal.

 

*de bovenstaande tekst is ontleend aan het gedenkboek ‘St. Gertrudis in het Woud’