Optimale ontwikkeling

Ons schoolconcept gaat uit van een traditionele wijze van onderwijs, het leerstofjaarklassensysteem. Wij kiezen daarbij uit verschillende onderwijsconcepten die elementen die passen bij onze missie en visie. Voorbeelden hiervan zijn: zelfstandig werken (dag en weektaken / klassenmanagement), coöperatieve leren en de 1-zorgroute.

 

Combinatieroute

Wij werken met combinatiegroepen van twee leerjaren. Om het werken met combinatiegroepen goed te laten verlopen, is het zelfstandig werken een vereiste. Daaraan besteden we dus veel aandacht.

 

Coöperatieve werkvormen

Binnen de lessen maken wij gebruik van coöperatieve werkvormen. Deze dragen bij aan meer interactie en grotere betrokkenheid. Met Coöperatief Leren bereiken we verschillende doelen. Zo worden de leerlingen voorbereid op een toekomst waarin van hen wordt gevraagd zowel zelfstandig te kunnen functioneren als in teamverband. Ook zorgen de coöperatieve werkvormen voor meer betrokkenheid bij het leren, sociale verbondenheid en een veilig klimaat. Al met al leidt dit uiteindelijk tot hogere leeropbrengsten.

 

Individuele onderwijsbehoeften

We vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de individuele onderwijsbehoeften van het kind. Dit doen we door te werken met groepsoverzichten en groepsplannen, waarin de behoeftes van iedere leerling zijn opgenomen. Deze aanpak past ook binnen de 1-zorgroute en handelingsgericht werken. Daarnaast wordt gewerkt met de zogenaamde Kanjermethode.