Jacqueline Roedelof

Leerkracht Unit 1, Directie Ondersteuner en Intern Begeleider

Vanaf 1984 ben ik werkzaam bij KPO. Op De Linde ben ik begonnen als kleuterleidster. Begeleiden van het jonge kind met al zijn bewondering, verwondering, nieuwsgierigheid en leergierigheid. Vooral kijkende naar de belevingswereld en daarop aansluiten op een speelse manier. Later ben ik tevens gaan werken in de andere groepen. Mooi om duidelijk die doorgaande lijn te zien.

 

Na zovele jaren werkzaam te zijn in het onderwijs ben ik nog steeds erg enthousiast en betrokken. Dit komt met name doordat ik verschillende taken mag vervullen. Hierin zie ik een grote mix van werkzaamheden. Leerkracht, intern begeleider en stagecoach zijn geven mij de kans om  kinderen, collega’s en studenten  te motiveren om een stap verder te zetten. Het samen op zoek gaan naar de mogelijkheden en kansen die er zijn. Meedenken en verder denken, laten zien dat er altijd weer andere mogelijkheden zijn, waar men zelf nog niet aan gedacht heeft. Hierin probeer ik gebruik te maken van de creativiteit van de ander en die van mezelf.

 

Daarnaast vind ik het erg belangrijk om ook te werken aan mijn eigen ontwikkeling. Velerlei cursussen heb ik gevolgd om mee te kunnen met al die innovatieve ontwikkelingen. Want dat het onderwijs niet stilstaat is wel duidelijk. Een aantal jaren geleden heb ik de Master SEN opleiding Interne Begeleiding afgerond. Deze opleiding heeft mij een enorme ‘boost’ gegeven ten aanzien van het oplossingsgericht werken en de daarbij behorende gespreksvaardigheden; het begeleiden van leerkrachten, kinderen en hun ouders. Samenwerken vind ik een groot goed, vooral hierin het leren van en met elkaar.

 

U kunt mij mailen via j.roedelof@kporoosendaal.nl