Van harte welkom!

Wat fijn dat u, tijdens uw oriënteratie op een basischool voor uw kind, de website van onze school bezoekt!

 

Hechte schoolomgeving

Basisschool Heilig Hart is een school in een kleine dorpskern. Leerkrachten, kinderen en ouders vormen samen de bouwstenen van de school. Hier leren de kinderen dat ze onderdeel zijn van een dynamische maatschappij en dat democratie de basis is van onze samenleving.

 

Optimale, brede ontwikkeling

Op basisschool Heilig Hart streven wij ernaar dat kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een school waar aandacht is voor hun welbevinden. Ons team vindt het belangrijk dat kinderen een stevige basis aan kennis en (sociale) vaardigheden meekrijgen waarmee zij alle kansen hebben om in het vervolgonderwijs en in de maatschappij succesvol te zijn. Zelfstandigheid is een van die vaardigheden die op school een zeer belangrijke plaats inneemt. Wij willen kinderen uitdagen en kansen bieden zodat ieder kind tot zijn recht komt en eruit komt wat erin zit. Zowel op de kernvakken lezen, taal en rekenen als op het creatieve en sociaal-emotionele vlak.

 

Heeft u interesse in een verdere kennismaking met ons ? Dan bent u van harte welkom op onze school.