Uw kind aanmelden?

U wilt uw kind aanmelden op onze school? Dat waarderen wij zeer! U kunt hiervoor het inschrijfformulier gebruiken.

 

De gegevens

Op het inschrijvingsformulier worden naast de naam-, adres- en woonplaatsgegevens ook het geslacht, de geboortedatum en het persoonsgebonden nummer van uw kind opgenomen. Onder de kopje ‘Verzorgergegevens algemeen’ wordt om uw gegevens gevraagd. Daarnaast vragen wij u om een kopie van een officiële document waarop het BSN-nummer van uw kind staat vermeld (identiteitskaart of paspoort van uw kind, zorgpas van uw kind of een uittreksel uit het bevolkingsregister). Ook worden de gegevens over de opleiding van de beide ouders/ verzorgers gevraagd.

 

Toestemming

Bij aanmelding van uw zoon of dochter wordt toestemming aan u gevraagd om informatie in te winnen bij bijvoorbeeld een eerder bezochte school, peuterspeelzaal of kinderopvang. Ook vragen wij uw toestemming voor publicatie van foto’s en werkstukken, het maken van video-opnames van uw kind en het opnemen van de NAW-gegevens van uw kind in de adressenlijst van de groep. Daarnaast vragen wij u om mee te werken aan onderzoek en begeleiding van uw zoon of dochter als de school dat noodzakelijk acht.

 

Vragen?

Heeft u vragen over de inschrijving? Neemt u dan even contact met ons op. Wij helpen u graag verder.