Altijd een vertrouwde plek

Als school werken wij met diverse andere partijen samen om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te regelen:

 

Peutergroep Heilig Hart

U heeft een kind in de peuterleeftijd? De peuterspeelzaal Heilig Hart gehuisvest in de aanbouw van de basisschool H. Hart. Hier wordt uw peuter veilig en vertrouwd opgevangen. Omdat er een nauwe samenwerking is tussen deze peutergroep en onze school kan uw kind alvast wennen aan de basisschool. De bedoeling is samen te komen tot een doorgaande lijn vanaf 2 jaar tot einde basisschoolleeftijd. De Peutergroep is open op dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 11.50 uur. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.kober.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar heilighartpto@kober.nl.

 

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

De Buiten Schoolse Opvang (BSO) wordt op onze school verzorgd door  SportBSO In de Roos. Heeft u interesse dan kunt u contact met hen opnemen via email info@sportbsoinderoos.nl of tel.: 06- 54 68 09 43.