Altijd een vertrouwde plek

Als school werken wij met diverse andere partijen samen om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te regelen:

 

 

 

Peutergroep Heilig Hart

U heeft een kind in de peuterleeftijd? De peuterspeelzaal Heilig Hart gehuisvest in de aanbouw van de basisschool H. Hart. Hier wordt uw peuter veilig en vertrouwd opgevangen. Omdat er een nauwe samenwerking is tussen deze peutergroep en onze school kan uw kind alvast wennen aan de basisschool. De bedoeling is samen te komen tot een doorgaande lijn vanaf 2 jaar tot einde basisschoolleeftijd. De Peutergroep is open op dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 11.00 uur. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.kober.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar heilighartpto@kober.nl.

 

Buiten Schoolse Opvang (BSO)

U zoekt buitenschoolse opvang voor uw kind? Dan kunt u terecht bij Kober. De naschoolse opvang van onze leerlingen zal plaatsvinden op de unit Dommel te Wouw. De kinderen zullen met een taxi vanaf school opgehaald worden. Er is ook opvang mogelijk op roostervrije dagen zoals studiedagen en tijdens schoolvakanties. Ook kunt u kiezen voor verlengde opvang: vóór 7.30 uur en ná 18.00 uur. Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de kosten? Neemt u dan contact op met het serviceteam via 076-5302009.

 

Tussen Schoolse Opvang

Op Heilig Hart bieden wij de leerlingen de mogelijkheid tussen de middag over te blijven. Deze Tussen Schoolse Opvang (TSO) wordt verzorgt door Kober. Zij zijn verantwoordelijk voor de organisatie en de uitvoering van het overblijven. De coördinator van onze TSO is Marina Hilberts. Zij wordt ondersteunt door een aantal vrijwilligsters. Indien u zich ook als vrijwillig(st)er of als reserve vrijwillig(st)er wilt aanmelden kunt terecht bij haar. U wilt uw kind op vaste dagen laten overblijven? Dan zijn de kosten €2,25 per overblijfbeurt. Wanneer u uw kind af en toe wil laten overblijven, kost dat €2,75 per overblijfbeurt.