Informatie over de school

De basisschool is een belangrijk onderdeel in het leven van een kind en u als ouder. Gedurende een lange periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de school. Samen met de ouders willen wij onze kinderen de kans bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat u weet waar wij als school voor staan en wat u van ons mag en kan verwachten. In onze schoolgids vindt u naast feitelijke informatie ook belangrijke achtergrond informatie. Wij hopen dat u na het lezen van de schoolgids en het bezoek aan onze website een indruk heeft gekregen van de manier waarop wij op onze school vorm geven aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

 

  

 

Klachtenregeling KPO Roosendaal

Interne en externe klachtenregeling

 

Verlofaanvragen

Aanvraagformulier vakantieverlof 

Aanvraagformulier overig verlof

 

Hoofdluiscontrole

Luizenfolder

 

Pestprotocol Kanjertraining

Omgangs-gedragsprotocol

 

Vervangingen

Noodprotocol