Informatie over de school

De basisschool is een belangrijk onderdeel in het leven van een kind en u als ouder. Gedurende een lange periode vertrouwt u uw kind toe aan de zorg van de school. Samen met de ouders willen wij onze kinderen de kans bieden zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is daarom belangrijk dat u weet waar wij als school voor staan en wat u van ons mag en kan verwachten. In onze schoolgids vindt u naast feitelijke informatie ook belangrijke achtergrond informatie. Wij hopen dat u na het lezen van de schoolgids en het bezoek aan onze website een indruk heeft gekregen van de manier waarop wij op onze school vorm geven aan kwalitatief goed en uitdagend onderwijs.

 

  

 

Schoolplan 2012-2016

In het schoolplan 2012-2016 staan de voornemens en de richting van de school voor de komende vier jaren geformuleerd.

 

Nieuwsbrief

Elke maand ontvangt u van ons, via Mijn School Info,  de nieuwsbrief met actuele informatie over onder andere het onderwijs op onze school, activiteiten, de schoolkalender en de mr. De nieuwsbrief wordt wordt ook op de website geplaatst.

 

Klachtenregeling KPO Roosendaal:

Interne en externe klachtenregeling

 

Formulieren:
Inschrijfformulier KPO Basisschool Heilig Hart

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage (voorbeeld)

Aanvraagformulier vakantieverlof 

Aanvraagformulier overig verlof

 

Hoofdluiscontrole:

Luizenfolder

 

Overgang groep 2 naar groep 3

Protocol najaarskinderen

 

Pestprotocol Kanjertraining.

Dit pestprotocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de methode Kanjer die wij op school gebruiken.

Pestprotocol

 

Vervangingen

Indien het vervanginsbureau geen vervangers kan inzetten bij ziekte of verlof van een leerkracht treedt het vervangingsprotocol in werking.