Helpende handen

Als school organiseren wij graag extra activiteiten voor onze leerlingen. Gelukkig kunnen we daarbij rekenen op onze Oudervereniging (OV). Deze organiseert zelfstandig of in samenwerking met het team verschillende activiteiten.

 

Vergaderingen

De OV vergadert ongeveer zes keer per jaar, waarbij een vertegenwoordiger van het team aanwezig is. In oktober wordt er een algemene vergadering gehouden, waarvoor alle ouders worden uitgenodigd. Dan wordt er verantwoording afgelegd over het afgelopen jaar. De samenstelling van de OV en de verkiezing van de leden gebeuren volgens de statuten.

 

De huidige samenstelling

Monique Paardekam     Tel. 0165-379233
Monique Jakobs  Tel. 0165-567603
José de Jong Tel. 0165-379437
Christine Sips   Tel. 0165-378325
Emma Butler Tel. 0165-379952
Mariette Vos-Lazeroms  Tel: 0165-379007
Monique Luijkx Tel: 0165-378190
Diana Bals Tel: 0165-379519
Patricia Sebregts  Tel: 0165-379316
Jojanneke Schalk Tel: 0165-855-25
Helma Goossens               Tel: 0165-379431

 

Heeft u een vraag die specifiek over klasgebonden zaken gaat? Dan kunt u terecht bij de klassenouders van de betreffende groep. Deze worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt.

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Om  festiviteiten en activiteiten op school op een leuke en goede manier te kunnen verzorgen vraagt de oudervereniging een vrijwillige ouderbijdrage. De bijdrage is bedoeld voor  bijvoorbeeld een attentie op 5 december, traktaties, de kerstmaaltijd en het huren sportveld. De ouderbijdrage is voor het schooljaar 2015-2016 vastgesteld op een bedrag van  € 18,80 per leerling.

 

Voor onze actuele berichten en verslagen kunt u onze nieuwspagina raadplegen.