Altijd een vertrouwde plek

Als school werken wij met diverse andere partijen samen om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te regelen:

 

Peutergroep Heilig Hart

U heeft een kind in de peuterleeftijd? Dan is het welkom op de peuterspeelzaal die is gevestigd in onze basisschool. Samen met de Peutergroep werken wij aan een doorgaande lijn vanaf 2 jaar tot einde basisschoolleeftijd. De Peutergroep is open op dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 11.50 uur. Wilt u meer weten? Kijkt u dan op www.kober.nl. U kunt ook een e-mail sturen naar heilighartpto@kober.nl.