“Ik krijg alle kansen”

Natuurlijk leer ik op school lezen, taal en rekenen. Maar in de klas hebben we het ook over andere dingen. Dan zijn we bijvoorbeeld bezig met iets creatiefs als verven of knutselen. Of we praten over wie je bent en hoe je doet. Zo leer je ook hoe je goed met andere mensen kunt omgaan. Ik leer ook  zelfstandig werken want in een combinatieklas kun je niet altijd een beroep op de juffrouw doen als zij met de andere groep bezig is. Het is een eigenschap die ik later ook nodig heb.